Τυπώνουμε τα περιοδικά σας στην καλύτερη ποιότητα & τιμή.
Περιοδικές εκδόσεις, μηνιαίες, διμηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες
όλων των σχημάτων, σε μεγάλη ποικιλία χαρτιών &
δυνατότητα εκτύπωσης σε όλα τα πάχη.

Οι δυνατότητες επεξεργασίας των εξωφύλων είναι τεράστιες!